Aporias

NewsMay 30, 2016
Aporias

Sırbistan, Avusturya, Portekiz, Slovakya, İspanya ve Türkiye’den on iki sanatçının Apori kavramını kendi sanatsal pratikleri içinde ifade etmenin yollarını araştırdığı ‘Aporias/Aporiler’ isimli sergi Viyana Güzel Sanatlar Akademisi’ne bağlı bir kolektif tarafından yönetilen Friday Exit Sanat Galerisinde 3 Haziran – 18 Haziran 2016 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Serginin küratörlüğünü, Deniz Güvensoy üstlenirken sanatçılar; Žarko Aleksić, Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen, Deniz Beşer, İrfan Dönmez, Pınar Doğan, Berna Karaçalı, Sara Lanner, Serenay Şahin, Meliha Sözeri, Maria Trabulo ve Anna Watzinger’dan oluşuyor.

Yunanca ‘kapatılmış bir geçit’ anlamına gelen ‘apori’ kelimesi, felsefi bir soru karşısında arada kalmışlık, kafa karışıklığı, çözümsüzlük ve kararsızlık içeren durumları işaret ediyor.

Sergi; kimlik inşa eden ayrımların kalıcılığını sorgularken, aporilerin görsel olarak nasıl temsil edilebileceğini araştırıyor. Resim, yerleştirme, dijital baskı, video ve heykel gibi farklı araçlarla üretilen işler; kültürler arasındaki ayrımların yanı sıra benzerliklerin de altını çiziyor. Kavramsal belirlemeler, kavram ve anlamın sınırlarını belirleyen çizgiler, beden ve cinsiyetin sınırları, dilin sınırları, ülkeleri, bölgeleri ayıran sınırlar, çevirinin olanak-lı/sızlığı gibi çeşitli ayrımlarda ortaya çıkan aporiler serginin odak noktasını oluşturuyor.

Author: Tutku Çetinkaya

RELATED POSTS