Ai Weiwei’in Türkiye’deki ilk sergisi!

NewsJuly 30, 2017
Ai Weiwei’in Türkiye’deki ilk sergisi!

SSM, Ai Weiwei’in Türkiye’deki ilk sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 12 Eylül’de açılacak sergide; sanatçının çalışmalarından geniş bir seçkiyle birlikte yeni işleri de sunulacak. Ai Weiwei’in porselen çalışmalarına odaklanan serginin anlatısı, sanatçının hem hayat hikayesinin, hem de onun el sanatları geleneğine ve sanat tarihine yaklaşımının izlerini taşıyor.

Günümüzün çağdaş sanatının en etkili kişilerden biri olan Ai Weiwei; heykel, büyük ölçekli yerleştirmeler, film ve mimarlık dahil çok geniş bir yelpazedeki disiplinler içinde çalışmalarını sürdürüyor. Sahicilik ve değer sistemlerinin dönüşümünü çalışmalarının merkezine koyan Ai Weiwei, izleyenlere günümüzün siyasi ve kültürel konularında bir bakış açısı sağlıyor.

Türkiye’deki ilk sergisinde, porselen yolculuğuna odaklanan bir seçki sunan sanatçı, ikonik çalışmalarıyla temsil edilecek. Günümüz dünyasıyla ilgili mesajlarını geleneksel Çin el sanatları aracılığıyla bizlere aktaracak Ai Weiwei, izleyiciye çağımızın paradokslarına dair bir bakış açısı sağlıyor.

Sergi, Ai Weiwei’in çalışmalarında tekrar tekrar görülen temaların kullanılmasıyla kurgulanmış bir yapı aracılığıyla onun sanatına kapsamlı bir bakış sunuyor. Sanatçının sahicilik, çağlar boyu değer sistemlerinin dönüşümü ve kültür tarihi kavramlarını irdeleyen çalışmaları, izleyenleri söz konusu kültürel, sanatsal ve tarihsel değerleri anlamaya çağırıyor. Çalışmalarına “kültürlerin hazır objelerini” yerleştiren Ai Weiwei, izleyiciye yeni yorum olanakları sağlıyor ve objelerin bağlamlarına göre nasıl birbirinden bütünüyle farklı değerlere göre yargılanabileceğini gösteriyor.

Ai Weiwei, replika çalışmalarında sahicilik kavramını sorgulayarak, özgün obje ile kopyası arasındaki farkı çürütüyor. Bugüne ulaşmış antikaların kalıntıları ışığında, Ai Weiwei Çin ve Yunan çömlek bezemeleri ve Mısır duvar resimlerinin mantığını uyarlayarak tarih konusunda düşünüyor ve bize çağdaş dünyaya dair kapsamlı bir bakış açısı sunuyor.

Author: Bilge Bengi

RELATED POSTS