Yeni Söylem

UnframedDecember 10, 2018
Yeni Söylem

Fotoğrafın rolü basmakalıp görsel inanışları desteklemek üzere kullanılan bir araç olmaktan çıkıp, insanlara yeni kimlikler oluşturmak, çok yönlü ve daha geniş kapsamlı bir çağdaş yaşam manzarası sunan farklı hikayeler anlatma amacı güden bir araca doğru evrildi.

Nambiya’da büyüyen ve Güney Afrika’da eğitim gören Kyle Weeks temsilin gücü ve özne ile fotoğrafçı arasındaki ilişkiye dair sorular sormaya başlamış. Ardından odak noktası kimlik politikaları ve görüntülerin bunu şekillendirme ve muhafaza etme kabiliyetlerine doğru ilerlemiş. Onun için kendini ifade edebilmek, kişinin gerçekten kim olduğunu gösterebilme becerisi anlamına geliyor. İşlerini olabilecek en iyi ışığın altında sergileyen Kyle Weeks için söylem ve fotoğraf arasındaki kurulması zor  dengeyi kurmaya çalışmak işin kilit noktası.

Kendini en mutlu hissetiğin yer?

Özgün olmayı nasıl tanımlarsın? 

Yaratımı nasıl tanımlarsın?

Author: Zeynep Sahin

RELATED POSTS