Daniel Arsham’ın anıtsal yerleştirmesi “The Future Was Then”, deFINE ART 2016’da sergilenmek üzere bilhassa SCAED Musem of Art’s Pamela Elaine Poetter Gallery için yaratıldı. Bu heykel formunda işler ve yerleştirme, insan ile mimari arasındaki etkileşimi incelerken, hem tarihsel hem de çağdaş bir yaklaşımla bireyin yaratma, yok etme ve suni/doğal malzemeleri farklı kullanımlar için yeniden tasarlama kapasitesine dikkat çekiyor.

Serginin merkezinde Arsham’ın “Wall Excavation” adlı, sanatçının bir dizi beton duvara kazıdığı geniş ölçekli, mimariye duyarlı yerleştirmesi yer alıyor.

Ziyaretçiler ortama direk bağlanırken çevrelerini saran kazı yerinde yürüyorlar ve soyut formdaki çentikli köşelerinin bir insan figürü silüetine dönüştüğü oyuklarla karşılaşıyorlar. Bu dönüştürücü deneyim insanın çevresini manipüle etme kabiliyetine ilişkin gelişim kavramlarını çağrıştırıyor.

Arsham’ın insanlığın tarihteki yerinin analizine duyduğu ilgi, serginin odak noktası. “The Future Was Then” aynı zamanda uygarlığın zaman çizgisini yorumlayıp özetliyor ve ziyaretçiler için, onun içindeki kişisel konumlarına kafa yorabilecekleri deneysel anlar yaratıyor.