Sosyal izolasyon günlerinde nostaljik davranışlar sergilemek yaygınlaştı. Ceyda Balaban, “smells like teen spirit” olarak kodladığı listesinde bunun en somut örneklerinden biriyle bizimle!