IMMA Dublin’de dünyanın mevcut durumuna eklenen sosyal medyanın etkisinin, belirsiz anksiyetelere ve bir sanat / üretim malzemesine dönüşümünün sergisi: A Vague Anxiety, 18 Ağustos’a kadar ziyaretçilerine açık… Çoğunluğu İrlandalı sanatçılardan oluşan sergide İstanbul’dan da bazı manzaralar var… ‘Tarlabaşı’ adlı fotoğraf serisiyle sergide yer alan Helio Léon ve diğer uluslararası sanatçılar “medyaya dayalı yaşamlarımızdaki yükselen endişe seviyelerine” dikkat çekiyor…

Photo: Ros Kavanagh

Sanatçılar; Y kuşağının endişelerini, sınırlar ve yerleşim bölgeleri gibi toplumsal konulardan başlayıp kişisel algı alanlarına, akıl sağlığı, tek gecelik ilişkiler, cinsel kimliğe dayanan kişisel sorunları ile ele alan eserleriyle sergideler… Sergi Küratörü Sean Kissane’nin de dediği gibi: “Sergi daha çok baskı teması üzerine ama sadece tek bir baskı unsuru yok: iklim, politika, konut krizi, internet, uygulamalar, tüm bunlar üzerimizde bir baskı unsuru.’’ Bu sergide ne bir soru soruluyor ne de bir çözüm sunuluyor: yalnızca günümüzün gerginliğinin yansıması… Sergide Cristina Bunello, Marie Farrington, Saidhbhín Gibson, Helio León, Brian Teeling ve Susanne Wawra gibi isimlerin geleneksel resimden, heykele ve fotoğrafa dayanan çeşitli formda sanat eserlerini görüyoruz.

Helio Leon, Maria’s Shadow Barcelona, 2010
Helio Leon, The Purple Room, Tarlabaşı 2015

Madrid doğumlu sanatçı Helio León, değişim öğrencisi olarak geldiği istanbul’a yıllar sonra tekrar dönerek Tarlabaşı’nı ve İstanbul’u kendi kişisel bakışını görsel günlüğüne kaydettiği keşfini gerçekleştiriyor. Serisi ile ilgili ‘İstanbul’da tarih ve kültür mirası adına bir saygı yok. Tarlabaşı, fotoğrafladığım dönem kentsel dönüşüm planlamasının uygulanacağı en ünlü mahallelerindendi. Böylesine ünlü, tarih ve kişilikle dolu güzel bir mahalle, hızlı bir şekilde tahliye edilip yıkılıyordu. Herkesin üstünde artan bir baskı hissi vardı’ ifadesi yer alıyor.

Bir diğer sanatçı İrlandalı Brian Teeling’in eserleri ise zihinsel çözülmenin ve diğer uyuşukluk yaratan deneyimler üzerine kamusal alan bağlamından doğası gereği özel oluşumuna kadar uzanıyor. Fotoğrafları çoğu zaman queer ve işçi sınıfı kimliğinin tuzaklarına odaklanırken, içe dönüş eğilimimizin artmasını, milenyal açıdan önemli bir bileşen olduğuna inanıyor.

Brian Teeling, South-End, Shower-Time 2018
Brian Teeling, South-End, Shower-Time 2018

Sergi kapsamında dijital çağın modern endişeleri üzerine konferanslar da düzenleniyor. Bunlardan biri de Dr. Kylie Jarrett’in Hater Gonna Hate: The Political Economy of Online Misogyny konuşması. Bu konferansta, bir sosyal medya uzmanı olarak Jarrett, ekonomi ve işgücü uygulamalarında kimlik, cinsellik ve temel değişim konseptlerinin dijital çağda internet zorbalığına maruzu ve sosyoekonomik fenomenliğine günümüzün bir bakışı gösterilecek.